HỘI VIÊN

HÓA KEO BÌNH THẠNH

Địa chỉ: Ấp Bình Phước B, Xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.3789.991 (2) (3) (4) (5)

Email: thanhthanh@btchem.com.vn; hkbt@btchem.com.vn; thanhthanhtran65@yahoo.com.vn

Kết nối với chúng tôi