HỘI VIÊN

INTERTEK

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Văn phòng cho thuê S.O.H.O Biz Số 38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình, HCM

Điện thoại: (08)6297.1099

Email: thanh.nguyen@intertek.com ,han.nguyen@intertek.com

Kết nối với chúng tôi