HỘI VIÊN

BAMBU DÉCOR

Địa chỉ: 73-75 đường Trần Não, Phường Bình An, quận 2, TPHCM

Điện thoại: (84-8) 3740 2070

Email: bambudecor@gmail.com,bambu@bamboovietnam.com,lapnguyenthien@gmail.com

Kết nối với chúng tôi