TIN TỨC

26 Sep

Quyết định điều chỉnh mức Hội phí

HAWA Office

Kể từ ngày 01/01/2018, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) sẽ áp dụng mức Hội phí mới cho các Hội viên.
Xem: Quyết định điều chỉnh mức Hội phí

TIN TỨC LIÊN QUAN