Members

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT

Address: Lô 5D, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM

Phone: (08) 3729.7155 08.37294183

Email: info@lidovit.com.vn,ndhieu@lidovit.com.vn,lhphuong@lidovit.com.vn

Connect us